Menu

[02.04.2017] KT vs Longzhu [LCK Mùa Xuân 2017][ Ván 1]

Chia sẻ liên kết

6.512
Đăng Bởi: Daap TV | Được xuất bản: 25/06/2017

[02.04.2017] KT vs Longzhu [LCK Mùa Xuân 2017][ Ván 1]
[02.04.2017] KT vs Longzhu [LCK Mùa Xuân 2017][ Ván 1]

Bình luận chia sẻ cảm xúc: