Menu

[02.08.2016] ESC vs CJ [LCK Mùa Hè 2016][Ván 2]

Chia sẻ liên kết

3.288
Đăng Bởi: Daap TV | Được xuất bản: 25/06/2017

[02.08.2016] ESC vs CJ [LCK Mùa Hè 2016][Ván 2]
[02.08.2016] ESC vs CJ [LCK Mùa Hè 2016][Ván 2]

Bình luận chia sẻ cảm xúc: