Menu

[03.09.2016] KT Rolster vs SAMSUNG [Vòng Loại CKTG 2016 - Khu Vực LCK][Ván 4]

Chia sẻ liên kết

6.959
Đăng Bởi: Daap TV | Được xuất bản: 25/06/2017

[03.09.2016] KT Rolster vs SAMSUNG [Vòng Loại CKTG 2016 - Khu Vực LCK][Ván 4]
[03.09.2016] KT Rolster vs SAMSUNG [Vòng Loại CKTG 2016 - Khu Vực LCK][Ván 4]

Bình luận chia sẻ cảm xúc: