Menu

[05.03.2017] Afreeca vs Kongdoo [LCK Mùa Xuân 2017][ Ván 3]

Chia sẻ liên kết

4.924
Đăng Bởi: Daap TV | Được xuất bản: 25/06/2017

[05.03.2017]  Afreeca vs Kongdoo  [LCK Mùa Xuân 2017][ Ván 3]
[05.03.2017] Afreeca vs Kongdoo [LCK Mùa Xuân 2017][ Ván 3]

Bình luận chia sẻ cảm xúc: