Menu

[05.09.2016] C9 vs NV [Vòng Loại CKTG 2016 - Khu Vực LCS NA][Ván 1]

Chia sẻ liên kết

6.821
Đăng Bởi: Daap TV | Được xuất bản: 25/06/2017

[05.09.2016] C9 vs NV [Vòng Loại CKTG 2016 - Khu Vực LCS NA][Ván 1]
[05.09.2016] C9 vs NV [Vòng Loại CKTG 2016 - Khu Vực LCS NA][Ván 1]

Bình luận chia sẻ cảm xúc: