Menu

[14.04.2017] KLH vs GAM [GPL Mùa Xuân 2017][Bán Kết 2 - Ván 1]

Chia sẻ liên kết

6.189
Đăng Bởi: Daap TV | Được xuất bản: 25/06/2017

[14.04.2017] KLH vs GAM [GPL Mùa Xuân 2017][Bán Kết 2 - Ván 1]
[14.04.2017] KLH vs GAM [GPL Mùa Xuân 2017][Bán Kết 2 - Ván 1]

Bình luận chia sẻ cảm xúc: