Menu

[30.05.2017] Longzhu vs kt [LCK Mùa Hè 2017][ Ván 2]

Chia sẻ liên kết

3.142
Đăng Bởi: Daap TV | Được xuất bản: 25/06/2017

[30.05.2017] Longzhu vs kt  [LCK Mùa Hè 2017][ Ván 2]
[30.05.2017] Longzhu vs kt [LCK Mùa Hè 2017][ Ván 2]

Bình luận chia sẻ cảm xúc: