Menu

[31.05.2017] Ever 8 vs Afreeca [LCK Mùa Hè 2017][ Ván 1]

Chia sẻ liên kết

4.689
Đăng Bởi: Daap TV | Được xuất bản: 25/06/2017

[31.05.2017] Ever 8 vs Afreeca  [LCK Mùa Hè 2017][ Ván 1]
[31.05.2017] Ever 8 vs Afreeca [LCK Mùa Hè 2017][ Ván 1]

Bình luận chia sẻ cảm xúc: