Menu

[31.05.2017] Ever 8 vs Afreeca [LCK Mùa Hè 2017][ Ván 3]

Chia sẻ liên kết

7.007
Đăng Bởi: Daap TV | Được xuất bản: 25/06/2017

[31.05.2017] Ever 8 vs Afreeca  [LCK Mùa Hè 2017][ Ván 3]
[31.05.2017] Ever 8 vs Afreeca [LCK Mùa Hè 2017][ Ván 3]

Bình luận chia sẻ cảm xúc: