Menu

Gặp gỡ cặp song sinh của Hà Nội Buffaloes

Chia sẻ liên kết

2.842
Đăng Bởi: Daap TV | Được xuất bản: 25/06/2017

Gặp gỡ cặp song sinh của Hà Nội Buffaloes

Gặp gỡ cặp song sinh của Hà Nội Buffaloes

Thể thao TV - Bóng đá TV
Nếu NBA có Splash Brothers thì ở VBA có Flash Brothers, mà là anh em ruột, là cặp song sinh hẳn hoi!

Bình luận chia sẻ cảm xúc: