Menu

Group Stage Day 5 - LoL Esports | 2017 Mid-Season Invitational

Chia sẻ liên kết

2.371
Đăng Bởi: Daap TV | Được xuất bản: 25/06/2017

Group Stage Day 5 - LoL Esports | 2017 Mid-Season Invitational

Group Stage Day 5 - LoL Esports | 2017 Mid-Season Invitational

SK telecom T1 vs. G2 Esports
TSM vs. Flash Wolves
Team WE vs. GIGABYTE Marines
TSM vs. G2 Esports
Flash Wolves vs. GIGABYTE Marines
SK telecom T1 vs. Team WE

Welcome to the 2017 Mid-Season Invitational!

Bình luận chia sẻ cảm xúc: