Menu

Lucian đi mid xưa rồi, Faker vác Lucian đi rừng

Chia sẻ liên kết

3.229
Đăng Bởi: Daap TV | Được xuất bản: 25/06/2017

Lucian đi mid xưa rồi, Faker vác Lucian đi rừng

Lucian đi mid xưa rồi, Faker vác Lucian đi rừng làm các thanh niên Brazil mắt tròn mắt dẹt than trời.

Faker stream Rank Brazil với Lucian đi rừng biễu diễn cho các thanh niên xứ Brazil xem, đây là lần đầu tiên Faker vác Lucian ra rừng ở Brazil, còn Lucian đi mid đã quá quen thuộc. Với Lucian đi rừng chỉ dành cho các cao thủ khuyến cáo các thanh niên không nên học theo Faker.

Bình luận chia sẻ cảm xúc: