Menu

SKT vs TSM / SKT vs G2 / SKT vs WE / SKT vs FW / SKT vs GAM - SK

Chia sẻ liên kết

3.587
Đăng Bởi: Daap TV | Được xuất bản: 25/06/2017

SKT vs TSM / SKT vs G2 / SKT vs WE / SKT vs FW / SKT vs GAM - SK

SKT vs TSM / SKT vs G2 / SKT vs WE / SKT vs FW / SKT vs GAM - SK Telecom T1 MSI 2017 Group Stag

Welcome to the 2017 Mid-Season Invitational! Best of SKT T1 In MSI 2017 Group Stage.

SK telecom T1 vs. G2 Esports
TSM vs. SK telecom T1
SK telecom T1 vs. GIGABYTE Marines
TSM vs. SK telecom T1
Flash Wolves vs. SK telecom T1
SK telecom T1 vs. Team WE
Team WE vs. SK telecom T1
GIGABYTE Marines vs. SK telecom T1
G2 Esports vs. SK telecom T1
SK telecom T1 vs. Flash Wolves

Bình luận chia sẻ cảm xúc: