Menu

The Chainsmokers - Closer (Lyric) ft. Halsey

Chia sẻ liên kết

2.697
Đăng Bởi: Daap TV | Được xuất bản: 25/06/2017

The Chainsmokers - Closer (Lyric) ft. Halsey

The Chainsmokers - Closer (Lyric) ft. Halsey

Directed by: Rory Kramer
Shot by: Jordan Wright, Matt Komo, Rory Kramer Drone by: Jeremiah Davis 
Edited by: Rory Kramer 
Colored by: Jordan Wright 
Production Assistant: Ben Wolin, Enes Kolenovic
Cast: Alyssa Lynch and Jordan Wright

Directed by: Rory Kramer
Shot by: Jordan Wright, Matt Komo, Rory Kramer Drone by: Jeremiah Davis 
Edited by: Rory Kramer 
Colored by: Jordan Wright 
Production Assistant: Ben Wolin, Enes Kolenovic
Cast: Alyssa Lynch and Jordan Wright

Bình luận chia sẻ cảm xúc: