Menu

Thử thách đường phố Basketball Trick Shot

Chia sẻ liên kết

3.199
Đăng Bởi: Daap TV | Được xuất bản: 25/06/2017

Thử thách đường phố Basketball Trick Shot

THỬ THÁCH ĐƯỜNG PHỐ- NGUYỄN THÀNH ĐẠT THỬ THÁCH BASKETBALL TRICK SHOT

Cùng theo dõi ngôi sao VBA Nguyễn Thành Đạt (Đạt Doc) của Hanoi Buffaloes tham gia thử thách đường phố của thể thao TV và Bóng đá TV.

Bình luận chia sẻ cảm xúc: