Menu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc

Chia sẻ liên kết

6.782
Đăng Bởi: Daap TV | Được xuất bản: 25/06/2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc

Bình luận chia sẻ cảm xúc: