Menu

Trần Đại Quang cứng rắn với Trung Quốc về Biển Đông

Chia sẻ liên kết

2.315
Đăng Bởi: Daap TV | Được xuất bản: 25/06/2017

Trần Đại Quang cứng rắn với Trung Quốc về Biển Đông

Việt Nam vui mừng khi chủ tịch nước Trần Đại Quang cứng rắn với Trung Quốc về Biển Đông
Kênh tin tức Tin Biển Đông xin chào các bạn.

 

Bình luận chia sẻ cảm xúc: